Konsultatsioon

Aitame klientidel leida sobivamaid võrgu-, arvuti- ja tarkvaralisi lahendusi.

Nõustame kliente uute seadmete ostul (nutiteler, tahvelarvuti, arvuti jne). Aitame leida sobivamaid võrgulahedusi. Vajadusel nõustame kliente erinevate tuntumate programmide kasutamisel. Tutvustame klientidele alternatiivseid lahendusi vabavaraliste tarkvarade näol.

Teenuseid, mida nimekirjas ja hinnakirjas ei ole, teeme hinna vastavalt kliendiga kokkuleppel.

Tutvu meie hinnakirjaga siin